PROJEKTY

LEPŠÍ JE SI TO POSRAT PODLE SVÉHO, NEŽ PODLE TOHO, CO TI RADÍ DRUZÍ